วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

การเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู

การเจริญเติบโตต้นพริก 


ต้นกล้าต้นพริก


 ต้นพริกที่เริ่มออกดอก

ผลของต้นพริก

วิธีการปลูกต้นพริก
1.พรวนดินให้ร่วง ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ แล้วทิ้งดินไว้ 2-3 วัน
2.ขุดหลุดตื้นๆ เพื่อหว่านเมล็ดพริก หลุดละ 5 เมล็ด
3.กลบหลุดแล้วทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
4.รดน้ำต้นพริก ทุกๆวัน
5.รอผลผลิต  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น